Местоположение на ХII-то ОУ В. Левски – гр. Перник

Адрес: ДВАНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. Перник
гр. Перник, 2307, кв. Могиличе
ул. „Никола Козлев” № 33
тел. : +359 76 60 84 89
факс: +359 76 60 84 89

ХII-то ОУ В. Левски - гр. Перник