Ча-Ча-Ча
Спортни танци

Ча-Ча-Ча

Ча–ча-ча се определя като “кубински, танц произлязъл от Мамбо и достигнал най-голяма популярност през средата на 50-те годи-ни”. Главната разлика между Мамбо и Ча-ча-ча е, че “вместо една стъпка за два удара, което е характерно за Мамбото, се изпълняват три стъпки за тези удари”. Когато първоначално танцът достига Англия той е преподаван в ритъм “раз, два, ча–ча-ча” и в действителност много от разпространяваните по това време записи на тази музика акцентират върху 4 – я удар (последното ча в случая). Този ритъм обаче се различавал съществено от оригиналния ритъм на тази музика, изпълняван от Кубинските оркестри, чиито акцент бил върху 1-я удар от нея, т.е. “раз, два, три, ча-ча”. Понастоящем международно стандартизиран и приет за състезателно танцуване на танца е неговия оригинален Кубински вариант.

Ползвана литература:

Общи положения и основи на спортните танци
Исторически преглед на социалния танц
Кратка история – З. Костов