Куикстеп
Спортни танци

Куикстеп

Куикстепът или веселият танц в Стандартните танци се ражда като т.нар. Бърз Фокстрот. Имперското Общество на учителите по танци в Англия, което стандартизира т. нар. Модерна техника на изпълнение на Салонните танци по това време отбелязва, че Фокстротът става все по-бавен и затова е необходимо да се създаде танц, който да се изпълнява на по-висока скорост, но с характерното за модерния стил плавно ходещо движение. В резултат се стандартизира за изпълнение танц, наречен в началото „Бърз Фокстрот и Чарлстон“, а по-късно преименуван като Куикстеп. Той заимства фигури от съществуващите по това време стандартизирани модерни танци, като ги модифицира и адаптира за изпълнение върху суингова музика с темпо 200 удара в минута.Куикстепът се характеризира със ритъма “бавно, бавно, бързо, бързо, бавно”. Негова особеност са бързите, къси стъпки с разнообразно издигане и спускане. Алекс Мур казва, че “танцьорът, който усъвършенства основите на танца Куикстеп ще е спо-собен да изпълнява танц, който никога не доскучава, танц който без съмнение е най-атрактивната ритмическа интерпретация създавана някога.

Ползвана литература:

Общи положения и основи на спортните танци
Исторически преглед на социалния танц
Кратка история – З. Костов