Пасо Добле
Спортни танци

Пасо Добле

Пасо Добле има своите корени в испанския музикален стил, който поражда танци като Машише и Танго. Произлиза от испанското Болеро и е известен като танц на мъжа тореадор, изобразяващ борбата му с бика на коридата, използвайки своя плащ, чиято роля най-често играе жената. Следователно музиката, макар и маршова, е интензивна и заредена с драматизъм, съответстващ на концентрацията на тореадора в тази борба на живот и смърт. Макар и отначало известен като танц на обикновените хора, по-късно той еволюира в два различни стила, които добиват световна популярност. Първият и оригинален стил оста-ва и се развива в Латинска Америка стимулирайки появата на Румбата, докато вторият мигрира във Франция преди Първата световна война, откъдето по-късно се прехвърля и в Англия, като става популярен като танц за демонстрации, състезания, тестове и изпити. Главната особеност на Пасо Добле е в прецизната работа на стъпалата и елегантното телодържане, характерно за всички испански танци, а хватът е по-висок от стандартният затворен хват, с лек контакт в бедрата.

Ползвана литература:

Общи положения и основи на спортните танци
Исторически преглед на социалния танц
Кратка история – З. Костов