Спортни танци

Спортни танци

Спортните танци са общо 10 на брой. Разделени са на 2 категории, всяка от които включва по 5 танца:

  • латиноамерикански – самба, ча-ча-ча, румба, пасо добле и джайв;
  • стандартни – английски валс, танго, виенски валс, слоу фокстрот и куик степ.

Основи на спортните танци

Състезателните класове са разделени в зависимост от възрастта и майсторството на състезателите. Най-ниският танцов клас е Е, следват D, C, B, A и М, който е най-високият, „международен“ клас. Възрастово са разделени на: деца I, деца II, юноши-младша възраст, юноши-старша възраст, младежи и аматьори над 18 години. Също така има и състезателен клас „сеньори“, които са над 35 години. Една танцова двойка се състои от дама и кавалер, които се явяват на състезания. В зависимост от мястото, на което се класират, и броя състезатели, които участват, се печелят точки, на базата на които се преминава в по-горен клас. За провеждане на състезание в един клас са нужни поне 3 състезателни двойки, а за вземане на точки са необходими 3 двойки, при което двойката, класирала се на първо място набира 2 точки.

За ранг-листата на България са валидни състезанията за Купата на България. На тях могат да се явят състезатели от цялата страна от класовете В, А и М.

На регионалните и откритите турнири двойките се състезават само в тяхната възрастова група и танцов клас.

Танцови класове

E клас е най-слабият клас в спортните танци. Всички начинаещи двойки, картотекирани към Българска федерация по спортни танци (БФСТ), се записват в този клас. За разлика от всички други по-горни класове, в D клас не се танцуват пасо добле и слоу фокстрот, а състезателите от B, A и M клас могат да изберат да танцуват или само латиноамерикански танци или само стандартни, но по-упоритите продължават да се състезават и в двете категории. За преминаване в по-висок клас на състезателната двойка са нужни определен брой точки, в зависимост от класа ѝ:

Стари правила: – от D за C клас — 22 точки; – от C за B клас — 20 точки; – от B за A клас — 14 точки; – от A за M клас — 12 точки.

Нови правила: – от „E“ в „D“ 18 – от“D“ в „C“ 16 +3т. от ЗП, Купа “България” и ДП-I ранг; – от „C“ в „B“ 16 +6 т. От ЗП, Купа “България” и ДП-I ранг; – от „B“ в „A“ 18 +12 т.от Купа “България” и ДП-I ранг; – от „А“ в „М“ 20 +24 т. от Купа “България” и ДП-I ранг.

Извадка от СЪСТЕЗАТЕЛНИЯ ПРАВИЛНИК ПО СПОРТНИ ТАНЦИ.