График на школите


Kарта на занятията

обновен график на 14.11.2017 година№ по ред Място Ден / семица Час Група Треньор
1 134. СОУ “Димчо Дебелянов” – карта понеделник и сряда 16.00-17.00  начинаещи Милена Георгиева
2 134. СОУ “Димчо Дебелянов” – карта понеделник и сряда 17.00-18.00 напреднали Милена Георгиева
3 61 ОУ-Връбница – карта вторник и петък 16:00 – 16:45 начинаещи Милена Георгиева
4 61 ОУ-Връбница – карта вторник и петък 16:45 – 17:30 напреднали Милена Георгиева
5 Читалище „Свобода“  (бл. 28) – карта неделя 15:30 – 17:00 любители (над 18) Милена Георгиева

 

№ по ред Място Ден / семица Час Група Треньор
1 Читалище „Свобода“  (бл. 28) – карта неделя 15.30-17.00 любители (над 18) Петър Герзилов

 

№ по ред Място Ден / семица Час Група Треньор
1 40. СОУ “Луи Пастьор” – карта понеделник ,четвъртък 17.00-18.00 начинаещи Николай Йорданов
2 40. СОУ “Луи Пастьор” – карта понеделник ,четвъртък 18.00-20.30 напреднали и състезатели Николай Йорданов
3 90 СОУ – карта Сряда и петък 17.00 -18.00 начинаещи Николай Йорданов
4 90 СОУ – карта Сряда и петък 18.00-20.30 напреднали /  състезатели Николай Йорданов

 

№ ПО РЕД МЯСТО ДЕН / СЕМИЦА ЧАС ГРУПА ТРЕНЬОР
1 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 16:30 – 17:30 начинаещи Юлиан Стойчев
2 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 17:30 – 18:30 напреднали Юлиан Стойчев
3 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 18:30 – 20:00 състезатели Юлиан Стойчев
4 35. СУ “Д. Войников” – карта събота 10:00 – 12:00 сборна група Юлиан Стойчев
5 122. ОУ “Н. Лилиев” – карта вторник и четвъртък 13:30 – 14:30 сборна група Юлиан Стойчев
6 ХII-то ОУ “В. Левски”- карта понеделник и сряда 17:00 – 18:00 начинаещи Юлиан Стойчев
7 ХII-то ОУ “В. Левски” – карта понеделник и сряда 18:00 – 19:30 напреднали Юлиан Стойчев

 

№ ПО РЕД МЯСТО ДЕН / СЕМИЦА ЧАС ГРУПА ТРЕНЬОР
1 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 16:30 – 17:30 начинаещи Виктория Ангелова
2 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 17:30 – 18:30 напреднали Виктория Ангелова
3 35. СУ “Д. Войников” – карта вторник и петък 18:30 – 20:00 състезатели Виктория Ангелова
4 35. СУ “Д. Войников” – карта събота 10:00 – 12:00 сборна група Виктория Ангелова
5 122. ОУ “Н. Лилиев” – карта вторник и четвъртък 13:30 – 14:30 сборна група Виктория Ангелова
6 ХII-то ОУ “В. Левски” – карта понеделник и сряда 17:00 – 18:00 начинаещи Виктория Ангелова
7 ХII-то ОУ “В. Левски” – карта понеделник и сряда 18:00 – 19:30 напреднали Виктория Ангелова