Местоположение на Читалище „Свобода 1955“

Адрес: „Надежда 4” пред бл. 422 (сградата срещу 90-о ЦДГ) или зад ден.-та аптека в бл. 444

Читалищв Свобода
[/tx_row]