Джайв
Спортни танци

Джайв

Джайвът се поражда на основата на Джитърбуга от 40-те години, като през 50-те постепенно танцуването в съпровод на живи оркестри се измества от механичната музика на джубоксовете. Тази смесица от Суинг, Джитърбуг и Линди, лишена от излишна акробатика дава на младото поколение своя версия на салонния танц с появата на Рокендрола. Джайвът има три основни форми: единична, двойна и тройна. Тройната форма обаче е тази, която добива най-голяма популярност през 50-те, когато е демонстри-рана от изпълнителя Били Холи в неговия “Рок около часовника”. Въпреки че Джайвът претърпява много метаморфози на името и стила си, той съхранява устойчива тази своя най-популярна форма поради ясно изразената си основна конструкция, състояща се от Рок и две шасета (тройни стъпки) за такт и половина, с ритъм “1,2,3и4,3и4”.

Ползвана литература:

Общи положения и основи на спортните танци
Исторически преглед на социалния танц
Кратка история – З. Костов