Фокстрот
Спортни танци

Фокстрот

Фокстротът е известен като първия изцяло американски салонен танц, чието име е наследено от името на създателя му Хари Фокс. Той е само един от поредицата създадени по това време танци с гротескни хватове и преувеличени движения на тялото и ръцете, имитиращи движението на различни животни носещи съответни имена като; Търки трот (Пуешки ход), Гризли беър, Кангро хоп, Бъни хъг и Харлем Глайд. Учителите по танци използват тяхната популярност и ги модифицират, така че да станат приемливи за изпълнение и в танцовите салони. Като резултат се ражда един от най-стандартизираните и популярни танци – плавният и плъзгащ се Бавен Фокстрот. Оригиналният Фокстрот е описан от английския танцов учител Виктор Силвестър като: ”4 бавни стъпки (2 такта), след това 7 бързи, тичащи стъпки, прибирайки десния крак зад левия на 8-я удар”. Тъй като бързите стъпки уморявали бързо танцуващите, танцът се модифицирал и адаптирал многократно, като накрая се оформят четири различни стила. Първият, най-стандартизиран и известен по това време, е създаден от Върнън и Ирен Касъл. Той съдържа четири стъпки, всяка една с продълителност един удар, като най-популярна е така наречената. Бокс стъпка (стъпка, докосване, встрани, прибиране и отново). Втората версия, известна като танцова разходка, е по-бавна от първата, като се състои от две бавни стъпки за един такт от музиката. Третата форма, както и четвъртата е стандартизирана от Артър Мърсей, се нарича Магическа стъпка, тъй като тя представя разчупване на ритъма, използвайки 2 бавни и 2 бързи стъпки за 1,5 такта. Последният, четвърти стил, известен още като Уестчестърски, съдържа една бавна и две бързи стъпки за един такт, и заема два такта за изпълнението на Боксовата стъпка.

Ползвана литература:

Общи положения и основи на спортните танци
Исторически преглед на социалния танц
Кратка история – З. Костов